Deep listening weekend

Weekendtraining in luistervaardigheden voor professionele zorg- en hulpverleners

Luisteren is een essentiële activiteit voor zorg- en hulpverleners. We besteden er vele uren aan en toch staan we er zelden bij stil. Binnen deze training wordt het eigen luisteren op een praktische manier onderzocht: wat is nodig om echt te kunnen luisteren? En hoe kunnen we onze luistervaardigheden vergroten?

Ook attitudeaspecten komen aan de orde: hoe blijven we in contact met de ander èn met onszelf? Hoe ontwikkelen we veerkracht én empathie als luisteraar?

Thema’s/leerdoelen
  • Eigen ervaringen met ‘luisteren’: wat werkt en wat leidt af?
  • Voorwaarden voor echt luisteren
  • Drie basis–vaardigheden: ‘embodiment’, presentie en compassie
Werkwijze
  • Afwisseling van korte interactieve voordrachten en praktische ervaringsoefeningen
  • Eigen ervaring en inbreng staan centraal – zowel ervaringen uit de beroepspraktijk als ervaringen opgedaan tijdens de cursus
  • Focus op het toepassen van de methode in korte luistercontacten zoals tijdens een spreekuur, of aan het bed van een patiënt
Praktische informatie

De cursus wordt gegeven door Rosamund Oliver en Chantal Bergers, deels in het Engels en deels in het Nederlands.

Accreditatie
De training is in 2017 geaccrediteerd voor huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen in de gehandicaptenzorg (ABC1  8 punten).