Wat uiteindelijk telt:

wut

Aandacht en gewaarzijn bij de zorg voor stervenden

Een training in spirituele zorgvaardigheden voor zorgprofessionals en hulpverleners in de palliatieve zorg

Ervaringsgericht
In deze ervaringsgerichte training versterken we onze competenties in het tegemoetkomen aan de behoeften van terminaal zieken en hun families. De training combineert bewezen en praktische aandacht-methoden met de kennis en vaardigheden uit de hedendaagse terminale zorg.

Manier van zijn
We ontdekken hoe onze manier van zijn, invloed kan hebben op de verbinding die we maken met onze cliënten/patiënten. Door onszelf te trainen in aandacht, gewaarzijn en compassie kunnen we meer rust, vertrouwen en warmte in ons contact met anderen brengen. De stervende kan zich daardoor meer gehoord en geborgen voelen, waardoor ruimte kan ontstaan voor reflectie op levensvragen.

Zorg voor onszelf
Daarnaast leren we hoe we beter voor onszelf kunnen zorgen in ons werk dat vaak veel van ons vraagt, maar ons ook veel geeft.

Focus op vier kerncompetenties
  • Aandacht: hoe we echt aanwezig kunnen zijn voor de ander (presentie)
  • Communicatie: hoe we een betekenisvolle verbinding aangaan met patiënten, cliënten en familieleden
  • Spirituele zorg: het in kaart brengen en tegemoet komen aan spirituele behoeften zoals zingeving, verbinding met anderen, betekenis geven aan lijden en het verlichten van angst voor de dood
  • Compassie: omgaan met de uitdagingen die moeilijke zorgsituaties met zich meebrengen